Ρυθμίσεις για τον τρόπο εισαγωγής μαθητών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το 2017-2018 Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 63619/Δ6/13-4-2017 (ΦΕΚ 1367/Β/21-4-2017, ΑΔΑ:6ΨΙΓ4653ΠΣ-ΔΓΟ) του Υπουργείου Παιδείας

Κάθε ενδιαφερόμενος για εισαγωγή δικαιούται να συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής μίας και μόνο σχολικής μονάδας, είτε μίας Πειραματικής είτε μίας Πρότυπης.

Α. Εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία
Β. Εισαγωγή μαθητών (μη συνδεδεμένα) / Πλήρωση κενών θέσεων (συνδεδεμένα) στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία
Γ. Εισαγωγή μαθητών (μη συνδεδεμένα) / Πλήρωση κενών θέσεων (συνδεδεμένα) στα Πειραματικά Γυμνάσια
Δ. Εισαγωγή μαθητών (μη συνδεδεμένα)/Πλήρωση κενών θέσεων (συνδεδεμένα) στα Πειραματικά Λύκεια
Ε. Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια
ΣΤ. Πλήρωση κενών θέσεων και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Λύκεια

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 30-8-2017

Τροποποίηση της με αρ. 63619/Δ6/13-04-2017 (ΑΔΑ: 6ΨΙΓ4653ΠΣ-ΔΓΟ και ΦΕΚ 1367/τ. Β/2017) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018» (ΥΑ 140291/Δ6/24-8-2017, ΦΕΚ 2942/Β/29-8-2017)

Share and Enjoy !
Shares