ΠΥΣΔΕ Φλώρινας – Σύνταξη πίνακα οργανικών κενών – πλεονασμάτων και έναρξη διαδικασιών κρίσης και άρσης υπεραριθμίας


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 4685/28-7-2014 της ΔΔΕ Φλώρινας

Από το ΠΥΣΔΕ Φλώρινας ανακοινώνεται ο πίνακας με τα οργανικά κενά – πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας ανά σχολική μονάδα για το σχολικό έτος 2014-2015. Κατόπιν αυτού καλούνται όλοι (με ευθύνη των διευθυντών πρέπει να ενημερωθούν και οι εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο) οι εκπαιδευτικοί του ιδίου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία (στον σχετικό πίνακα εμφανίζονται με ΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ), να δηλώσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από 29-07-2014 μέχρι 31-07-2014 αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, καταθέτοντας θετική ή αρνητική δήλωση υπεραριθμίας (Π.Δ. 50/1996, άρθρο 14). Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός αμελήσει να υποβάλει δήλωση για το αν επιθυμεί ή όχι να κριθεί ως υπεράριθμος, θα θεωρηθεί ότι ΔΕΝ επιθυμεί, και θα συνεχιστεί η διαδικασία σαν να έχει υποβάλλει αρνητική δήλωση.

Ταυτόχρονα με την υποβολή θετικής ή αρνητικής δήλωσης υπεραριθμίας, οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλλουν και δήλωση τοποθέτησης στις κενές οργανικές θέσεις (στον σχετικό πίνακα εμφανίζονται με ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ), η οποία θα ισχύσει εφόσον κριθούν ονομαστικά υπεράριθμοι.

Περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε στο έγγραφο

Πίνακας οργανικών κενών – πλεονασμάτων 2014

Θετική δήλωση υπεραριθμίας

Αρνητική δήλωση υπεραριθμίας

 

 

Share and Enjoy !
Shares