ΠΥΣΔΕ Φλώρινας – Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών Η θητεία των μελών αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2023 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 8399/24-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΕΛ946ΜΤΛΗ-ΩΙΙ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Α) Ορίζουμε τη σειρά των υποψηφίων Αιρετών Εκπροσώπων των Εκπαιδευτικών στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Φλώρινας, κατά συνδυασμό, με βάση τις έγκυρες ψήφους που έλαβε ο καθένας στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2022, ως εξής:

[…]

Β) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ:

  • ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.Α.Κ.Ε./Δ.Ε
  • 2 έδρες

Διορίζουμε από 01-01-2023 μέχρι 31-12-2024 τα τακτικά και αναπληρωματικά αιρετά μέλη του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ

  1. Μούζα Βασιλική του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.
  2. Φωτιάδου Χριστίνα του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ88.02 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

  1. Λαζαρίδου Μαρία του Χαράλαμπου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.
  2. Γρούιου Ελένη του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares