Προϋποθέσεις λειτουργίας Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑΛ για το σχ. έτος 2016-2017

Έγγραφο Φ8/105357/Δ4/28-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά την έκδοση της με αριθμ. Φ2/88938/Δ4/01-06-2016 (Β΄ 1567) Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ και Β΄ Τάξης ΕΠΑΛ και της σχετικής εισήγησης του ΙΕΠ (υπ΄ αριθμ. 14/2016 Πράξη ΔΣ), σας αποστέλλουμε οδηγίες σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας της Α΄ και Β΄ Τάξης ΕΠΑΛ.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο