Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων Ελλήνων του Εξωτερικού στις προκαταρκτικές δοκιμασίες των Στρατιωτικών Σχολών

Έγγραφο Φ.151/ 69877/Β6/7-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΙ9-Μ5Ο) του Υπουργείου Παιδείας

Οι Έλληνες του Εξωτερικού και τα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό που θέλουν να είναι υποψήφιοι για τις στρατιωτικές σχολές θα πρέπει να υποβάλλουν το αργότερο μέχρι τις 11/7/2014 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) μια σειρά
δικαιολογητικών στη ΔΑΕ/Β1, η οποία είναι υπεύθυνη για τις περαιτερω ενέργειες.

Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο