Προτάσεις με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού Από τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων της ΔΔΕ Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 1231/26-2-2016 της ΔΔΕ Φλώρινας

Όπως κάθε χρόνο, οι σχολικές μονάδες αναμένεται σύντομα να κληθούν από το ΥΠΠΕΘ και την Περιφερειακή Συντονίστρια Δράσεων κατά της Σχολικής Βίας να οργανώσουν εκδηλώσεις με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (πριν ή μετά τις 6 Μαρτίου, ημέρα Κυριακή).

Στο πλαίσιο αυτό, σας προωθούμε αφίσα, με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών και μαθητριών σχετικά με τους τρόπους αναζήτησης βοήθειας σε περίπτωση εκφοβισμού. Η αφίσα έχει διαμορφωθεί σε δύο εκδοχές, η μία για σχολεία όπου απασχολείται Ψυχολόγος ή Κοινωνική Λειτουργός και η άλλη για τα υπόλοιπα. Παρακαλούμε να επιλέξετε από τα συνημμένα την κατάλληλη για το σχολείο σας αφίσα, να την εκτυπώσετε και να την αναρτήσετε για ενημέρωση των μαθητών/τριών.

Επιπλέον, στα Γυμνάσια όπου προωθείται η δημιουργία ομάδων υποστήριξης ομοτίμων στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο «Προχωρώ», προτείνουμε να ενθαρρύνετε την ενεργό εμπλοκή των παιδιών που εκπαιδεύονται σε αυτό, ώστε να αξιοποιηθεί το δυναμικό τους και να αρχίσουν προοδευτικά να αναλαμβάνουν σημαντικό ρόλο στο σχολικό πλαίσιο, παίρνοντας δύναμη για να συνεχίσουν.

Αντίστοιχα, το ίδιο μπορεί να γίνει και στα υπόλοιπα σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια, όπου υπάρχουν ομάδες ευαισθητοποιημένων μαθητών και μαθητριών.

Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, τα μέλη ΟΔΠ των σχολικών μονάδων μπορούν να συνεργαστούν με τους συντονιστές ή συντονίστριες εκπαιδευτικούς των ομάδων παιδιών, καθώς και με τα μέλη τους, ώστε να διερευνηθούν οι δυνατότητες που υπάρχουν για κοινές δράσεις. Ενδεικτικά, μπορεί να εξεταστεί η δυνατότητα για ενεργό συμμετοχή τους σε:

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares