Προτάσεις για ορισμό μελών Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων ΕΠΑΛ (Ομάδα Α) για τις Πανελλήνιες 2014

Έγγραφα 23582/Γ2/19-2-2014 και 23585/Γ2/19-2-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Διαβάστε το έγγραφο που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε το έγγραφο που απευθύνεται στους σχολικούς συμβούλους

Διαβάστε την υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι

Μετάβαση στο περιεχόμενο