Πρόσθετα ειδικά κριτήρια για την αποτίμηση των προσόντων των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα


άκουσε το άρθρο

Κοινή υπουργική απόφαση 7414/Δ2/20-1-2014 (ΦΕΚ 115/Β/24-1-2014)

Μοριοδοτούνται πλέον και οι εξής τίτλοι:

Α. Βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης ΑΣΠΑΙΤΕ (μόνο για αξιολογούμενους των εκπαιδευτικών κλάδων ΤΕ01 και ΔΕ01) και
Β. Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ ή Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας της ΑΣΠΑΙΤΕ ή ισοδύναμος τίτλος (Ο ισοδύναμος τίτλος του μοριοδοτείται μία φορά, με την ευνοϊκότερη για τον αξιολογούμενο ρύθμιση).

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ

Share and Enjoy !
Shares