Προστασία προσωπικών δεδομένων μαθητών


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 1849/30-4-2015 της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Με αφορμή την προβολή σχολικών δραστηριοτήτων μέσω των ΜΜΕ επισημαίνουμε ότι η παρουσίαση εκ μέρους των εκπαιδευτικών φωτογραφιών από σχολικές δραστηριότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα οποία παρουσιάζονται τα πρόσωπα των μαθητών είναι αντίθετη στην κείμενη νομοθεσία και προσβάλει τα προσωπικά δεδομένα και την προσωπικότητα των μαθητών.

Η εικόνα μας αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της προσωπικότητάς μας. Η αποτύπωση, αποθήκευση, επεξεργασία, δημόσια προβολή και αναπαραγωγή αυτής χωρίς τη συναίνεσή μας συνιστά προσβολή απαγορευμένη από τον νόμο. Ιδιαίτερα για την περίπτωση των μαθητών, οι περιορισμοί είναι αυστηρότεροι, καθώς, ως φορείς εκπαίδευσης, φέρουμε μεγίστη ευθύνη για την ηθική και σωματική ακεραιότητα ανηλίκων. Υπενθυμίζουμε ότι με τη διάδοση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών οι δυνατότητες προσβολής της προσωπικότητας μέσω χρήσης της εικόνας προσώπου αυξάνονται δραματικά.

Συμπερασματικά:

  • Θα πρέπει να αποφεύγεται η προβολή φωτογραφιών και βίντεο, ει δυνατόν, των μαθητών, ακόμα και αν πρόκειται για υλικό προερχόμενο από σχολικές δραστηριότητες. Ειδικότερα, σχετικά με τη δημοσίευση φωτογραφιών ή βίντεο γενικότερα, η ανάρτηση φωτογραφιών μαθητών στους σχολικούς δικτυακούς τόπους, καθώς επίσης η δημοσίευσή τους σε πάσης φύσεως έντυπα (εφημερίδες, περιοδικά, σχολικά ή μη), πρέπει να αποφεύγεται, για την ασφάλεια και προφύλαξη των ίδιων των μαθητών.
  • Εάν χρειάζεται να δημοσιευθούν φωτογραφίες, τότε θα πρέπει να είναι μακρινές, και ομαδικές, ώστε να μη διακρίνονται τα πρόσωπα ή σε κοντινότερα πλάνα, να είναι επεξεργασμένες ηλεκτρονικά, ώστε να μην φαίνονται καθαρά τα πρόσωπα των παιδιών.
  • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που απαιτούνται κοντινά πλάνα ή φωτογραφίες (π.χ σε περίπτωση συμμετοχής σε διαγωνισμό ή Ευρωπαϊκό έργο) θα πρέπει να υπάρχει η γραπτή συναίνεση γονέα ή κηδεμόνα.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares