Προσωρινός πίνακας τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, κατόπιν μετάθεσης τους από άλλο ΠΥΣΔΕ, αίτησης βελτίωσης θέσης και αίτησης οριστικής τοποθέτησης των ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Υποβολή αιτήσεων για εξέταση και διόρθωση των τυχόν λαθών ή παραλείψεων από την Παρασκευή 31-03-2023 μέχρι και τη Δευτέρα 03-04-2023


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 2022/31-03-2023 της ΔΔΕ Φλώρινας

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας με τις προτεινόμενες οργανικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΕΑΕ), που μετατέθηκαν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ, ΤΕ) αρμοδιότητας του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, καθώς και των αιτούμενων βελτίωση θέσης ή/και οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής, για το έτος 2023, όπως διαμορφώθηκε κατόπιν της αριθμ. 6/31-03-2023 πράξης του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονταν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν οργανικά σε κάποια σχολική μονάδα, παραμένουν εκ νέου στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας και θα κληθούν (κατόπιν σχετικής πρόσκλησης) να υποβάλλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά, για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Δίνεται προθεσμία, για υποβολή αιτήσεων για εξέταση και διόρθωση των τυχόν λαθών ή παραλείψεων από την Παρασκευή 31-03-2023 μέχρι και τη Δευτέρα 03-04-2023 και ώρα 13:00μ.μ..

Οι αιτήσεις για εξέταση και διόρθωση των τυχόν λαθών ή παραλείψεων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (καθ’ όλη τη διάρκεια της κάθε ημέρας), με το πρότυπο αίτησης που συνοδεύει την παρούσα, στη διεύθυνση: mail@dide.flo.sch.gr, (Γραφείο Πρωτοκόλλου – Γραφείο 8 της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας) και απαιτείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ εκ μέρους του υποβάλλοντος την αίτηση και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2385054574 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) ότι η αίτηση του όντως παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε (ώστε να γνωρίζει τον αριθμό πρωτοκόλλου της). Εμπρόθεσμες θα θεωρηθούν μόνον οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 03-04-2023 και ώρα 13:00μ.μ..

Μετά την εξέταση των γραπτών αντιρρήσεων από το ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, θα ανακοινωθεί ο οριστικός πίνακας οργανικών τοποθετήσεων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας έτους 2023.

Διαβάστε το έγγραφο

Ο προσωρινός πίνακας τοποθετήσεων

Η αίτηση για διόρθωση των τυχόν λαθών ή παραλείψεων

Share and Enjoy !
Shares