Προσωρινός πίνακας οργανικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατόπιν μετάθεσης τους από άλλο ΠΥΣΔΕ, αίτησης βελτίωσης θέσης και αίτησης οριστικής τοποθέτησης των ευρισκόμενων στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Υποβολή αιτήσεων για εξέταση και διόρθωση των τυχόν λαθών ή παραλείψεων από την Παρασκευή 31-03-2023 μέχρι και τη Δευτέρα 03-04-2023


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 2021/31-03-2023 της ΔΔΕ Φλώρινας

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας με τις προτεινόμενες οργανικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, κατόπιν μετάθεσης τους από άλλο ΠΥΣΔΕ, αίτησης βελτίωσης θέσης και αίτησης οριστικής τοποθέτησης των ευρισκόμενων στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, για το έτος 2023, όπως διαμορφώθηκε κατόπιν της αριθμ. 6/31-03-2023 πράξης του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονταν στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ και δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν οργανικά σε κάποια σχολική μονάδα, παραμένουν εκ νέου στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας και θα κληθούν (κατόπιν σχετικής πρόσκλησης) να υποβάλλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά, για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Δίνεται προθεσμία, για υποβολή αιτήσεων για εξέταση και διόρθωση των τυχόν λαθών ή παραλείψεων από την Παρασκευή 31-03-2023 μέχρι και τη Δευτέρα 03-04-2023 και ώρα 13:00μ.μ..

Οι αιτήσεις για εξέταση και διόρθωση των τυχόν λαθών ή παραλείψεων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (καθ’ όλη τη διάρκεια της κάθε ημέρας), με το πρότυπο αίτησης που συνοδεύει την παρούσα, στη διεύθυνση: mail@dide.flo.sch.gr, (Γραφείο Πρωτοκόλλου – Γραφείο 8 της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας) και απαιτείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ εκ μέρους του υποβάλλοντος την αίτηση και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2385054574 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) ότι η αίτηση του όντως παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε (ώστε να γνωρίζει τον αριθμό πρωτοκόλλου της). Εμπρόθεσμες θα θεωρηθούν μόνον οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 03-04-2023 και ώρα 13:00μ.μ..

Μετά την εξέταση των γραπτών αντιρρήσεων από το ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, θα ανακοινωθεί ο οριστικός πίνακας οργανικών τοποθετήσεων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας έτους 2023.

Διαβάστε το έγγραφο

Ο προσωρινός πίνακας Βελτιώσεων και Οριστικών Τοποθετήσεων Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Η αίτηση για εξέταση και διόρθωση των τυχόν λαθών ή παραλείψεων

Share and Enjoy !
Shares