Προσωρινός αξιολογικός πίνακας αιτήσεων για απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

Έγγραφο Φ.821/19042/Η2/4-2-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ.821/2972Π/173135/Ζ1/24-10-2014 (ΑΔΑ:ΩΩ2Μ9-ΛΨΜ) Συμπληρωματικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό κατά το τρέχον σχολικό έτος 2014-2015, αποστέλλουμε προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης και των πίνακα αιτήσεων που απορρίφθηκαν.
Όσοι εκπαιδευτικοί δεν συμφωνούν με τα καταχωρισμένα στους πίνακες στοιχεία τους, παρακαλούμε όπως αποστείλουν την ένστασή τους στην Υπηρεσία μας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dipode_math@minedu.gov.gr, έως τη Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2015.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο