Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που αποσπάσθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

Απόφαση 4721/2-9-2016 της ΔΔΕ Φλώρινας

Τοποθετούμε προσωρινά σε σχολικές μονάδες, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, αναδρομικά από 01-09-2016, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Η προσωρινή τοποθέτηση των παρακάτω εκπαιδευτικών που περιήλθαν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, κατόπιν απόσπασής τους από άλλο ΠΥΣΔΕ, θα τροποποιηθεί, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, όπως αυτές θα διαμορφωθούν με την έναρξη του διδακτικού έτους 2016-2017 και τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 Μαρκάτη Ιωάννα ΠΕ06 Κέρκυρας Εσπερινό Γυμνάσιο – ΛΤ Φλώρινας
2 Πουλαράκη Αικατερίνη ΠΕ16.01 Λάρισας Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φλώρινας

Το έγγραφο της απόφασης

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο