Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται ή περιήλθαν κατόπιν απόσπασης στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

ΑΔΑ: Ω48Σ4653ΠΣ-Δ0Δ – Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που βρίσκονται ή περιήλθαν κατόπιν απόσπασης στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας. 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο