Προσομοίωση Συνεδρίασης Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δηλώσεις συμμετοχής σχολείων έως τις 16 Δεκεμβρίου 2016


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ15.1/197704/Δ2/21-11-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Εγκρίνουμε τη διοργάνωση και διεξαγωγή της Προσομοίωσης Συνεδρίασης Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων «Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε.» στη Θεσσαλονίκη.

Η διαδικασία της «Προσομοίωσης» απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ τάξης των Γενικών Λυκείων και συνιστάται στη συγκρότηση οκτώ επιτροπών στις οποίες θα κατανεμηθούν οι μαθητές της Α΄ Λυκείου. Κάθε μία από αυτές τις επιτροπές προτείνει ένα νομοσχέδιο προς ψήφιση και δέχεται τις αντίστοιχες τροπολογίες σε επιμέρους άρθρα του από τις υπόλοιπες επιτροπές. Στόχος είναι μέσα από έναν γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο να προκύψουν, κατόπιν ψηφοφορίας, οκτώ νομοσχέδια που θα δίνουν λύση σε φλέγοντα ζητήματα.

Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση θα είναι οκτώ και πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 16 Δεκεμβρίου 2016.

Διαβάστε το έγγραφο

Περισσότερες πληροφορίες