Πρόσληψη αναπληρωτών ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04.02 στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας για το 2014-2015

Απόφαση 169188/Α2/17-10-2014 (ΑΔΑ:ΨΙ269-ΝΩΑ) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε
Την πρόσληψη, για το διδακτικό έτος 2014-2015, προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.02, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προς κάλυψη αναγκών του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου-Γυμνασίου της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, ως εξής:

Διαβάστε την ΥΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 27-10-2014

Απόφαση 174375/A2/27-10-2014 (ΑΔΑ:ΩΖ599-ΙΒΙ) του Υπουργείου Παιδείας

Μερική ανάκληση τής με αριθ. 169188/Α2/17-10-2014 (ΑΔΑ:ΨΙ269-ΝΩΑ) απόφασης Υπουργού Παιδείας «Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04.02 στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας για το διδακτικό έτος 2014-2015» και πρόσληψη αναπληρωτή εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ04.02 στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τον ενιαίο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, για το διδακτικό έτος 2014-2015

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/07/1964(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]