Πρόσληψη 68 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02,ΠΕ04.04, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ12.05, ΠΕ18.18 και ΠΕ19, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2013-2014

ΥΑ 21198/Δ2/14-2-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΡ89-ΤΥ7)

Προσλαμβάνουμε 68 εκπαιδευτικούς κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02,ΠΕ04.04, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ12.05, ΠΕ18.18 και ΠΕ19 ως προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για να καλύψουν διδακτικές ανάγκες των σχολείων των περιοχών πρόσληψης Β/θμιας Εκπ/σης.

Οι προσλαμβανόμενοι θα τοποθετηθούν με απόφαση των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής, όπου προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2013-2014 , για το οποίο προσλαμβάνονται.

Ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στη οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία ορίζεται από την Παρασκευή 14 έως και την Τρίτη18 Φεβρουαρίου 2014.

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο