Πρόσληψη 50 αναπληρωτών για την Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία στα ΕΠΑΛ Ανάληψη υπηρεσίας από την Δευτέρα 12 έως και την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018

Απόφαση 191531/Ε1/8-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΒ8Λ4653ΠΣ-ΦΩΟ) του Υπουργείου Παιδείας

Προσλαμβάνουμε πενήντα (50) εκπαιδευτικούς, κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03, ως προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τη στελέχωση των τμημάτων εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των περιοχών πρόσληψής τους, όπως αυτές αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

{……}

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από τη Δευτέρα 12 έως και την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018, όπου θα τοποθετηθούν, με απόφαση των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης, σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των οικείων τμημάτων εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας της περιοχής πρόσληψής τους, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019.

Διαβάστε την απόφαση

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο