Πρόσληψη 442 εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03 για την Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία στα ΕΠΑΛ Ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 18 έως και την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 174385/Ε1/17-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΦΣΦ4653ΠΣ-1Τ3) του Υπουργείου Παιδείας

Προσλαμβάνουμε 442 εκπαιδευτικούς, κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03, ως προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τη στελέχωση των τμημάτων εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των περιοχών πρόσληψής τους, όπως αυτές αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

{……}

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από την Πέμπτη 18 έως και την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018, όπου θα τοποθετηθούν, με απόφαση των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης, σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των οικείων τμημάτων εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας της περιοχής πρόσληψής τους, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019.

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares