Πρόσληψη 4 αναπληρωτών για τα εκκλησιαστικά σχολεία

Απόφαση 196966/Θ2/3-12-2015 (ΑΔΑ:ΨΕΨΗ4653ΠΣ-ΑΙΑ) του Υπουργείου Παιδείας

Προσλαμβάνονται, για το υπολειπόμενο διδακτικό έτος 2015-2016, προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ02, ΠΕ06 και ΠΕ09 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο