Πρόσληψη 34 εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16 στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων– Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος 2013-2014

ΥΑ 194914/Δ2/18-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΓΚ9-ΤΦΥ)

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την πρόσληψη τριάντα τεσσάρων(34) εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16 ως προσωρινών αναπληρωτών για τα Μουσικά Σχολεία, για το διδακτικό έτος 2013-2014.

Διαβάστε την υπουργική απόφαση

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο