Πρόσληψη 33 αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής για τις ανάγκες των ΣΜΕΑΕ Με πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού

Απόφαση 200057/Ε2/24-11-2016 (ΑΔΑ:7Ω2Α4653ΠΣ-Γ9Β) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε την πρόσληψη 33 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ04.50, ΠΕ08, ΠΕ11.01, ΠΕ14.04, ΠΕ15, ΠΕ18, ΠΕ19-20.50 και ΤΕ16.50 Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ΕΑΕ, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, όπως αυτές αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση των Προϊσταμένων των οικείων Δ/νσεων σε κενές θέσεις των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους (2016-2017) βάσει των ισχυουσών διατάξεων.

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο