Πρόσληψη 272 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου και μειωμένου ωραρίου για το 2014-2015

Απόφαση 155475/Δ2/29-9-2014 (ΑΔΑ:7ΡΘΕ9-ΙΒΚ ) του Υπουργείου Παιδείας

Προσλαμβάνουμε 272 εκπαιδευτικούς, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04, ως προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για να καλύψουν διδακτικές ανάγκες των σχολείων των περιοχών πρόσληψης Β/θμιας Εκπαίδευσης, όπως αυτές αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 έως και την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014, όπου και θα τοποθετηθούν, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής, στην οποία προσλήφθηκαν, μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους.

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο