Πρόσληψη 220 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου έως και την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017

Απόφαση 7602/Ε2/17-1-2017 (ΑΔΑ:7ΥΨΜ4653ΠΣ-7ΒΞ) του Υπουργείου Παιδείας

Προσλαμβάνουμε 220 εκπαιδευτικούς κλάδων/ειδικοτήτων, ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ16, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19-20 και ΤΕ01.19 Β/θμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για να καλύψουν διδακτικές ανάγκες των σχολείων των περιοχών πρόσληψης Β/θμιας Εκπαίδευσης, όπως αυτές αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου έως και την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017, όπου θα τοποθετηθούν, με απόφαση των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής πρόσληψής τους, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2016-2017.

Διαβάστε την απόφαση

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο