Πρόσληψη 22 αναπληρωτών ειδικής αγωγής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ανάληψη υπηρεσίας από 8 έως και 9-2-2016


άκουσε το άρθρο

Αποφάσεις 20434/Ε2/8-2-2016 (ΑΔΑ:73ΜΕ4653ΠΣ-ΖΧΗ) και 20424/Ε2/8-2-2016 (ΑΔΑ:7Ξ7Ψ4653ΠΣ-ΓΥΠ) του Υπουργείου Παιδείας

Την πρόσληψη 22 συνολικά αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ανακοινώνει το  Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  Οι προσλήψεις αφορούν τις ειδικότητες  ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ03  και ΠΕ04.01  και οι 19 εξ αυτών πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ενώ 3 προσλήψεις πλήρους ωραρίου στην ειδικότητα ΠΕ02.50 αφορούν τα ΚΕΔΔΥ.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψής τους για ανάληψη υπηρεσίας  από τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016 έως και την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016, όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Οι 3 προσλήψεις ΠΕ02.50 στα ΚΕΔΔΥ

Οι 19 προσλήψεις μειωμένου ωραρίου στην Παράλληλη Στήριξη

Share and Enjoy !
Shares