Προσλήψεις αναπληρωτών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Για την Ειδική Αγωγή

Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας

14678/Ε2/291-2016 (ΑΔΑ:6ΙΞΠ4653ΠΣ-Φ2Μ)

14639/Ε2/29-1-2016 (ΑΔΑ:ΩΚΛΩ4653ΠΣ-6ΔΦ)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο