Προσκόμματα στην εκπαιδευτική ένταξη μαθητριών και μαθητών και αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Πόρισμα του Συνήγορου του Πολίτη που αφορά στα Δικαιώματα του Παιδιού (Ιούλιος 2022)

Αφορά στην παράλληλη στήριξη, φοίτηση σε  Τμήμα  Ένταξης  και  στήριξη  από  ΕΒΠ  ή  Σχολικό  Νοσηλευτή

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103 § 9 του Συντάγματος και το ν. 3094/2003, έχει ασχοληθεί εκτενώς και επί σειρά ετών με τα προβλήματα και ελλείμματα που παρατηρούνται στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), ιδίως όσον αφορά στην παροχή των προβλεπόμενων μέτρων υποστήριξης της φοίτησης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (εφεξής: αναπηρία/ε.ε.α) σε γενικά σχολεία, (παράλληλη στήριξη, φοίτηση σε Τμήμα Ένταξης και στήριξη από ΕΒΠ ή Σχολικό Νοσηλευτή).

Έχοντας δεχτεί ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό αναφορών για τα παραπάνω κατά το σχολικό έτος 2021-22, ο Συνήγορος συντάσσει το παρόν πόρισμα με τις διαπιστώσεις και προτάσεις του, σε συνέχεια παρατηρήσεων και προτάσεων που έχει διατυπώσει και παλαιότερα, σε έγγραφα προς το αρμόδιο Υπουργείο, σε ετήσιες εκθέσεις και σε προηγούμενα πορίσματα

[…]

Διαβάστε ολόκληρο το πόρισμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο