Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων την Παρασκευή 20-08-2021 μέχρι και τη Δευτέρα 23-08-2021 και ώρα 13:00


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 3348/19-08-2021 της ΔΔΕ Φλώρινας

Η Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας καλεί τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που διορίσθηκαν με τις αποφάσεις 95849/Ε1/2-8-2021 (ΦΕΚ 1818/Γ/10-8-2021) και 97010/Ε1/4-8-2021 (ΦΕΚ 1819/Γ/10-8-2021) του Υπ. Παιδείας, στην περιοχή Φλώρινας (Δ.Ε.), να υποβάλλουν αίτηση προσωρινής τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Στους πίνακες που ακολουθούν ανακοινώνονται τα κενά βάσει των οποίων προσδιορίσθηκαν οι προσλήψεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί του κάθε κλάδου μπορούν να επιλέξουν από τον πίνακα που τους αφορά, τα κενά που τους ενδιαφέρουν, και να δηλώσουν τη σειρά προτίμησης που επιθυμούν για την τοποθέτησή τους.

Πίνακας 1: Κενά Κλάδου ΠΕ03-Μαθηματικών

ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΘΟΣ ΚΕΝΩΝ
Γυμνάσιο ΛΤ Λαιμού 1
Γενικό Λύκειο Αμυνταίου 1
Γυμνάσιο Μελίτης 1
Γυμνάσιο Βεύης 1
Γυμνάσιο Κλεινών 1
Γυμνάσιο Παπαγιάννη 1
Γυμνάσιο Αετού 1
Γυμνάσιο Λεχόβου 1

Σημείωση: Από τα κενά του πίνακα 1 για τον κλάδο ΠΕ03-Μαθηματικών, τα κενά στο Γυμνάσιο – ΛΤ Λαιμού και στο Γενικό Λύκειο Αμυνταίου είναι πλήρους ωραρίου. Τα υπόλοιπα κενά του πίνακα δεν είναι πλήρους ωραρίου και οι εκπαιδευτικοί που θα τοποθετηθούν σ’ αυτά θα κληθούν με επόμενη πρόσκληση να υποβάλλουν αίτηση για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους.

Πίνακας 2: Κενά Κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής

ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ87.02-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΘΟΣ ΚΕΝΩΝ
1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου 1

Σημείωση: Το κενό του πίνακα 2 για τον κλάδο ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής είναι πλήρους ωραρίου.

 

Πίνακας 3: Κενά Κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής

ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ87.09 – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΘΟΣ ΚΕΝΩΝ
1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου 1
1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας 1

Σημείωση: Από τα κενά του πίνακα 3 για τον κλάδο ΠΕ87.09-Βρεφονηπιοκόμων, μόνον το κενό στο 1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου είναι πλήρους ωραρίου. Το κενό στο 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας δεν είναι πλήρους ωραρίου και ο εκπαιδευτικός που θα τοποθετηθεί σ’ αυτό θα κληθεί με επόμενη πρόσκληση να υποβάλλει αίτηση για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου του.

Σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους προτιμώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης από οικογενειακούς λόγους, συνυπηρέτηση και εντοπιότητα, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών. (ΠΔ 144/1997)

Για την απόδειξη των παραπάνω κριτηρίων οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει μαζί με την αίτηση προτίμησης σχολικών μονάδων να συνυποβάλλουν και όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό εντοπιότητας, βεβαίωση εργασίας συζύγου κλπ).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού link στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Φλώρινας, από την Παρασκευή 20-08-2021 μέχρι και τη Δευτέρα 23-08-2021 και ώρα 13:00.

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά θα σταλούν ηλεκτρονικά στο mail@dide.flo.sch.gr.

Με την υποβολή της αίτησης απαιτείται και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2385054574 ότι όντως η αίτηση παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε μαζί με τα συνοδευτικά της έγγραφα. Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2385350546.

Η παρούσα δεν αφορά τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ79.01 – Μουσικής Επιστήμης που διορίστηκαν στο Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares