Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων οργανικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών μεταφερόμενων στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας από το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Φλώρινας Από τη Δευτέρα 10-01-2022 μέχρι και τη Δευτέρα 17-01-2022


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 42/07-01-2022 (ΑΔΑ: ΩΜΝΑ46ΜΤΛΗ-ΕΡΝ) της ΔΔΕ Φλώρινας

Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας καλεί τους εκπαιδευτικούς των οποίων οι οργανικές τους θέσεις μεταφέρθηκαν από το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Φλώρινας στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, βάσει των ανωτέρω σχετικών, να υποβάλλουν αίτηση τοποθέτησης σε κενή οργανική θέση σχολικής μονάδας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

Στους πίνακες που ακολουθούν ανακοινώνονται τα υφιστάμενα οργανικά κενά σχολικών μονάδων που αφορούν τους κλάδους-ειδικότητες των εμπλεκόμενων στη διαδικασία εκπαιδευτικών. Ανά κλάδο-ειδικότητα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν από τον πίνακα, τα κενά εκείνα που τους ενδιαφέρουν, και να δηλώσουν τη σειρά προτίμησης που επιθυμούν για την οργανική τους τοποθέτησή σε σχολική μονάδα.

[…]

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω e-mail (mail@dide.flo.sch.gr) προς τη Γραμματεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, από τη Δευτέρα 10-01-2022 μέχρι και τη Δευτέρα 17-01-2022 και ώρα 15:00.

[…]

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες στο έγγραφο

Το έντυπο της αίτησης

Σχετικά :

  1. Το αρθ. 237 και γενικότερα τις διατάξεις του Ν. 4823 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021), με θέμα: «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
  2. Η αριθμ. 161260/Θ2/09-12-2021 (ΦΕΚ 5775/Β/10-12-2021) ΚΥΑ με θέμα: «Μεταφορά οργανικών θέσεων των μονίμων εκπαιδευτικών των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων-Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων στη γενική Πρωτοβάθμια / Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».
  3. Το αριθμ. 168373/Ε2/23-12-2021 (ΑΔΑ: 6Μ4846ΜΤΛΗ-ΩΤ1) έγγραφο του Υπ. Παιδείας με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης των οποίων οι οργανικές θέσεις μετεφέρθηκαν στη Γενική Πρωτοβάθμια / Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».
Share and Enjoy !
Shares