Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης για εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ13 για στελέχωση του γραφείου Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Αιτήσεις από 27-8-2015 έως και 7-9-2015

Έγγραφο 4038/27-8-2015 (ΑΔΑ:7ΖΙ9465ΦΘ3-5ΓΥ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Η ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ13, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, για τρία (3) έτη, να υποβάλλουν σχετική αίτηση από 27-8-2015 έως και 7-9-2015 στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ανήκουν οργανικά.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:
α) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα με συνημμένα τα αποδεικτικά έγγραφα των επικαλούμενων στοιχείων και προσόντων και
β) Ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο του πτυχίου Νομικής.

Διαβάστε την πρόσκληση

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο