Πρόσκληση υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους ΕΕΠ και αναπληρωτών ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ σχολικού έτους 2013-2014


άκουσε το άρθρο

Tο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με την117775/Γ6/27-8-2013 (ΑΔΑ ΒΛΩΜ9-ΨΙ5) εγκύκλιό του, καλεί όσους διαθέτουν τα τυπικά προσόντα ένταξης στους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) να υποβάλουν αίτηση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία επιθυμούν να προσληφθούν, από 28-8-2013 μέχρι και 3-9-2013.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στην εγκύκλιο.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Αίτηση για Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)

Αίτηση για Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π)

Share and Enjoy !
Shares