Πρόσκληση συμμετοχής στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) “Digital citizenship through language education” Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου 2021


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο ΦΣΕ 42/111558/Η1/10-09-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) του Συμβουλίου της Ευρώπης ανακοίνωσε την πραγματοποίηση σεμιναρίου με θέμα “Digital citizenship through language education”, στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2021.

Το σεμινάριο θα λάβει χώρα με τη μορφή εργαστηρίου (workshop) στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος του εν λόγω Κέντρου “Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences”, 2020-2023.

Οι σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες χαρακτηρίζονται από πολιτιστική και γλωσσική διαφορετικότητα, γεγονός το οποίο απαιτεί και από τους εκπαιδευτικούς νέες δεξιότητες και νοοτροπίες.

Το παρόν σεμινάριο, επιχειρεί να συμβάλλει στην απόκτησή τους, παρέχοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία:

Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις όσων επιλεγούν από τα κράτη-μέλη του Οργανισμού να συμμετάσχουν στο σεμινάριο περιλαμβάνονται στο συνημμένο έγγραφο (“Nomination of participants to Workshop 4/2021”).

Share and Enjoy !
Shares