Πρόσκληση συμμετοχής σχολείων στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών 2017 Δηλώσεις συμμετοχής έως 15 Δεκεμβρίου 2017


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο ΦΣΕ 116/94780/Η1/7-6-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Στις 6 Δεκεμβρίου 2001, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης αποφάσισε την καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (European Day of Languages), η οποία εορτάζεται έκτοτε κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου, με στόχο την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη.

Σκοπός της καθιέρωσης του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών είναι :

  • Η προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών, εάν είναι δυνατόν περισσότερων της μίας.
  • Η διατήρηση και η καλλιέργεια του γλωσσικού πλούτου της Ευρώπης.
  • Η εκμάθηση και άλλων γλωσσών, εκτός των ευρύτερα γνωστών.
  • Η συμπερίληψη και λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών στις γλώσσες που μαθαίνουν οι μαθητές.

Θέμα του φετινού εορτασμού: «Παροιμίες – Ζωγραφίστε, βρείτε, πείτε σωστά, μεταφράστε τις παροιμίες».

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών για το 2017, καλούμε όσα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να συμμετάσχουν, να επιλέξουν μία ή περισσότερες παροιμίες.

Διαβάστε το έγγραφο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11-6-2017

Σύμφωνα με νεώτερη ενημέρωση του ΥπΠΕΘ :
Σε συνέχεια του Αρ. Πρωτ.: ΦΣΕ 116/94780/Η1/7-6-2017 εγγράφου μας, σχετικά με τη συμμετοχή σχολείων στον Εορτασμό της ευρωπαϊκής ημέρας γλωσσών 2017 και την παραγγελία σχετικού υλικού, παρακαλούνται τα σχολεία που ενδιαφέρονται για την αποστολή υλικού (βλέπε έγγραφό μας), να μας στείλουν όσο το δυνατόν νωρίτερα την «παραγγελία» τους, στέλνοντάς μας απαραιτήτως και τα στοιχεία του Δ/ντή του σχολείου καθώς και πλήρη ταχυδρομική Δ/νση του σχολείου. Αλλιώς, δεν είναι δυνατή η αποστολή του.

Share and Enjoy !
Shares