Πρόσκληση σε ΕΠΑΛ και ΕΚ της Δυτικής Μακεδονίας για συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τη Δευτέρα 20-12-2021


άκουσε το άρθρο

Στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΚΑ2 με τίτλο «Cooperation project on innovation on Augmented Reality (AR) in public works», στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, καλούνται τα ΕΠΑΛ ή Εργαστηριακά Κέντρα που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην υλοποίηση του έργου να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα συμμετοχής μέχρι τη Δευτέρα 20-12-2021 στη διεύθυνση: https://forms.gle/jkKRZ7ZpfHxUGDWP9

Στόχος του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα που θα δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ μαθητών. Η εφαρμογή θα αποσκοπεί στην απεικόνιση των υπόγειων δικτύων (παροχή νερού, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεπικοινωνίες). Η εφαρμογή θα χρησιμοποιείται με σκοπό να ενημερώνονται οι χειριστές πριν την κατασκευή τάφρων ή εκτέλεση χωματουργικών εργασιών κατά την διάρκεια οποιασδήποτε εργασίας.

Έργο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το σχολείο που θα επιλεγεί είναι η ψηφιακή παρουσία του προγράμματος (ονοματοδοσία, λογότυπος, ενημερωτικά έντυπα) και η δημοσιοποίησή του.

Η περάτωση του έργου της ψηφιακής παρουσίας (λογότυπο, όνομα, φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα, κλπ), της πορείας του ευρωπαϊκού προγράμματος καθώς και η διάχυση των αποτελεσμάτων θα γίνεται σε στενή συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, που διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων και την υλοποίηση ενημερωτικών δράσεων. Για τους σκοπούς της ψηφιακής παρουσίας του έργου και της διάδοσης των αποτελεσμάτων θα δημιουργηθεί σχετική ομάδα που θα αποτελείται από εκπαιδευτικούς και μαθητές του συνεργαζόμενου σχολείου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο έντυπο.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ευαγγελία Τριανταφύλλου
Υπεύθυνη Προώθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας
τηλ. 2461021161

Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας
Μακρυγιάννη 5, 50132 Κοζάνη

https://dmaked.pde.sch.gr/

Share and Enjoy !
Shares