Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ).

Με εκτίμηση,

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Γενική Δ/νση Εκπ/κού Προσ/κού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης

Δ/νση Διοίκησης Εκπ/κού Προσ/κού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης

Τμήμα Β΄

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο