Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΙΕΠ από την Δευτέρα 31-05-2021


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 6470/28-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΥ1ΟΞΛΔ-ΣΒΗ) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προτίθεται να υλοποιήσει εξ αποστάσεως επιμόρφωση για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων».

Η επιμόρφωση αυτή αφορά σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Α/θμιας (Νηπιαγωγείο- Δημοτικό) και Β/θμιας (Γυμνάσιο) Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 θα έχει συνολική διάρκεια που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) ώρες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
α) δέκα (10) ώρες εξ αποστάσεως ασύγχρονη παρακολούθηση βιντεομαθημάτων σε χρόνο που επιλέγει ο κάθε επιμορφούμενος.
β) δέκα (10) ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως μελέτη επιμορφωτικού υλικού σε χρόνο που επιλέγει ο κάθε επιμορφούμενος.

Οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΙΕΠ (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) από την Δευτέρα 31-05-2021 ώρα 13:00.

Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο

Διαβάστε το 62847/Ε3/01-06-2021 σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Share and Enjoy !
Shares