Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής σε εξ αποστάσεως επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης μαθητών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας UPD - Υποβολή αιτήσεων από την Τετάρτη 23 Μαρτίου έως και την Δευτέρα 18 Απριλίου 2022


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 2097/Η2/22-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΒ6Α46ΜΤΛΗ-ΨΤΖ) του Υπουργείου Παιδείας

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) απευθύνει πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και των δομών της εκπαίδευσης (Γενική & Ειδική, Α/θμια -Νηπιαγωγείο, Δημοτικό-, Β/θμια –Γυμνάσιο, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΔΥΕΠ, ΚΕΔΑΣΥ), μόνιμους, αναπληρωτές και ωρομίσθιους για την υποβολή αιτήσεων για την Επιμόρφωση Γ’ Φάσης στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας»

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία θα είναι σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση διάρκειας 14 ωρών και θα πραγματοποιηθεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας και καλύπτει 5 επιμορφωτικές συναντήσεις ως εξής:

  • Γενικό Θεωρητικό -Εισαγωγή στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
  • Διαφοροποίηση Κοινωνικού Περιβάλλοντος Μάθησης
  • Διαφοροποίηση για τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
  • Διαφοροποίηση για τους μαθητές Ρομά
  • Διαφοροποίηση για τους μαθητές με προσφυγικό-μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΙΕΠ (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/) ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία, από την Τετάρτη 23-03-2022 ώρα 15:00 έως και την Τρίτη 05-04-2022 ώρα 15:00.

Διαβάστε την πρόσκληση

Διαβάστε το 33254/Ε3/23-03-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 08-04-2022

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΕΠ «Παρατείνεται η προθεσμία της πρόσκλησης εγγραφής και συμμετοχής στο Μητρώο του Ι.Ε.Π. για την Γ΄ Φάση της “Επιμόρφωσης σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)», ΟΠΣ (MIS) 5032906” λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος ως τις 18-04-2022» (Έγγραφο 39244/Ε3/06-04-2022 του ΥΠΑΙΘ)