Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το διδακτικό έτος 2013-2014

Εγκύκλιος 17669/Γ7/7-2-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡ29-ΗΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος της ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Ε.Δ.), η οποία αποτελεί άξονα της Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης-Αγωγής στο Γυμνάσιο, καλούνται:

Όλες οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) από Τρίτη 11 έως και Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014, να δεχθούν αιτήσεις ενδιαφερομένων οι οποίοι επιθυμούν να εργασθούν στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και βρίσκονται ήδη εγγεγραμμένοι στους Eνιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2013-2014.

Τόσο ο πίνακας των Σ.Κ.Ε.Δ όσο και η αίτηση εκπαιδευτικού να αναρτηθούν σε εμφανές σημείο σε κάθε Δ.Δ.Ε. καθώς και στις ιστοσελίδες τους. Ο Ενιαίος Πίνακας Προσωρινών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, και ΠΕ06, το οποίο είναι σε ηλεκτρονική μορφή) να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της κάθε Δ.Δ.Ε.

Σύμφωνα με την αριθμ. 185744/Γ7/4-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΓΨ9-ΦΣΦ, ΦΕΚ 3139/Β/10-12-2013) Υ.Α., οι ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να υποβάλουν αίτηση σε δύο (2) Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της επιλογής τους της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης. Κατ’ εξαίρεση, για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν έως και επτά (7) Δ.Δ.Ε. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι τυχόν υπερβούν το όριο των αιτήσεων, θα τεθούν εκτός προγράμματος. Επιπλέον να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τους ενδιαφερόμενους στα αναφερόμενα της αίτησης-δήλωσης γιατί επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Το έντυπο της αίτησης (.doc), (.pdf)

Τα ΣΚΕΔ της Δυτικής Μακεδονίας και το πλήθος των εκπαιδευτικών που χρειάζονται για τη λειτουργία τους (επισημαίνεται ότι ένας ορισμένος αριθμός ωρών διδασκαλίας ίσως να καλυφθεί από μόνιμους ή αναπληρωτές εκπαιδευτικούς προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο