Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ Από 23-08-2017 μέχρι και 01-09-2017 και ώρα 15:00 μ.μ.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στο σχολείο σας και επιθυμούν να αποσπασθούν σε άλλο σχολείο εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ, από 23-08-2017 μέχρι και 01-09-2017 και ώρα 15:00 μ.μ.. Για την ενημέρωση του συνόλου του προσωπικού, η παρούσα πρόσκληση αναρτάται και στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας.

Υποβληθείσες αιτήσεις μετά το πέρας της προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή η προσθήκη κριτηρίων ή λόγων απόσπασης, ούτε και η τροποποίηση (προσθήκη ή διαγραφή) των προτιμήσεων απόσπασης.

Η παρούσα πρόσκληση δεν αφορά μουσικά σχολεία και ΣΜΕΑΕ. Οι αιτούμενοι μπορούν να δηλώσουν οποιοδήποτε άλλο σχολείο υπαγόμενο στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, όπου επιθυμούν να αποσπασθούν, κατά τη σειρά της προσωπικής τους επιλογής. Οι αιτήσεις τους εξετασθούν από το ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Οι αιτήσεις απόσπασης, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στη Γραμματεία της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας, είτε αυτοπροσώπως, είτε με fax στο 2385054578, είτε ηλεκτρονικά με e-mail στο mail@dide.flo.sch.gr . Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης με fax ή με e-mail, απαιτείται και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2385054575 ότι όντως η αίτηση παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε.

Δείτε στο σχετικό έγγραφο πληροφορίες σχετικά με:

  • Δικαιολογητικά – Αποδεικτικά στοιχεία κριτηρίων απόσπασης
  • Κριτήρια Μοριοδότησης και διευκρινίσεις επί αυτών

Συνημμένα ανάρτησης:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο