Πρόσκληση για συμμετοχή Λυκείων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Universities4EU

Έγγραφο 15045/Δ2/28-1-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί τα Λύκεια της χώρας να συμμετάσχουν στη Δράση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet «Information Projects» με τίτλο «Universities4EU».

Το πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου, ηλικίας 16-18 ετών, καθώς και σε εκπαιδευτικούς, έχει στόχο την ενημέρωσή τους σχετικά με θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω καινοτόμων τρόπων μάθησης και ειδικά σχεδιασμένων δραστηριοτήτων. Στο εν λόγω Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν Λύκεια, δημόσια και ιδιωτικά, από όλη την Ελλάδα μετά από Αίτηση Συμμετοχής (βλ. Οδηγίες Συμμετοχής) και επιλογή από την επιστημονική ομάδα του προγράμματος. Η επιμόρφωση στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια τριών (3) ημερίδων που θα λάβουν χώρα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στη Μυτιλήνη από το Μάρτιο έως και το Μάιο 2015. Ο ακριβής τόπος και χρόνος διεξαγωγής της επιμόρφωσης θα καθοριστεί σε συνεργασία με τα Λύκεια που θα επιλεγούν.

Διαβάστε το έγγραφο

Περισσότερες πληροφορίες

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο