Πρόσκληση για συμμετοχή εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών σε online έρευνα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών Η συμμετοχή είναι δυνατή έως 28 Φεβρουαρίου 2021


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο ΦΣΕ 8/20723/Η1/23-2-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών είναι οργανισμός του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe), ο οποίος μελετά, σχεδιάζει και προτείνει στα κράτη μέλη του μέτρα για την ενίσχυση και τη βελτίωση της διδασκαλίας των γλωσσών, με βάση τις αρχές του ανωτέρω Οργανισμού και σε συνεργασία με την αρμόδια μονάδα γλωσσικής πολιτικής, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους διεθνείς Οργανισμούς (Ο.Ο.Σ.Α., ΟΥΝΕΣΚΟ, κ.ά.).

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στα οκτώ ιδρυτικά κράτη-μέλη του. Το Υπουργείο Παιδείας επανεντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών τον Μάρτιο του 2015, λίγο πριν την έναρξη του τετραετούς προγράμματος, με τίτλο “Languages at the heart of learning 2016-2019” και έκτοτε συμμετέχει πλήρως σε όλες τις δραστηριότητές του.

Το τρέχον τετραετές Πρόγραμμα για την περίοδο 2020-2023, φέρει τον τίτλο “Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences” και περιλαμβάνει επιμέρους θεματικές ενότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme-Overview/tabid/155/language/en-GB/Default.aspx

Το έτος 2020, λόγω της πανδημίας Covid-19, σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας εποχής για τον πλανήτη, επηρεάζοντας τις περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης. Οι ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, έλαβαν μέτρα για την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Στην πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση χρειάστηκε να προσαρμοστεί και η διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων.

Με αφορμή τις νέες συνθήκες εκπαίδευσης, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών, σε συνεργασία με το Professional Network Forum, διεξάγει online πανευρωπαϊκή έρευνα, με θέμα “Language education in Europe: The impact of Covid-19”, με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν ξένες γλώσσες σε διάφορες χώρες της Ευρώπης αντιμετώπισαν και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την πρόκληση.

Η έρευνα στοχεύει στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια Συμποσίου που θα πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα και πρόκειται να δημοσιευτούν.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΥΠΑΙΘ στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών, καλούνται οι αποδέκτες του παρόντος εγγράφου να ενημερώσουν άμεσα σχετικά με την έρευνα όλο το διδακτικό προσωπικό ξένων γλωσσών αρμοδιότητάς τους ώστε να συμμετάσχει σε αυτήν, μέσω του κάτωθι συνδέσμου: https://languageeducationandcovid.questionpro.com

Η συμμετοχή στην online έρευνα είναι δυνατή έως 28 Φεβρουαρίου 2021.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares