Πρόσκληση για συγκρότηση νέων Ομάδων Δράσεων Πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της σχολικής βίας και του εκφοβισμού Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 1642/4-3-2016 της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας καλεί όλους τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να συγκροτήσουν Ομάδες Δράσεων Πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της σχολικής βίας και του εκφοβισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Δυτικής Μακεδονίας (Ο.Δ.Π.).

Ως επικεφαλής της κάθε Ο.Δ.Π., σύμφωνα με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση, ορίζεται ο Διευθυντής της Σχολικής μονάδας με αναπληρωτή του τον Υποδιευθυντή. Ως μέλος και αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος της Ο.Δ.Π. ορίζονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων οι Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει την προηγηθείσα σχετική επιμόρφωση και σε περίπτωση έλλειψής τους, εκείνοι που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Στις περιπτώσεις των ολιγοθέσιων Σχολικών μονάδων ή σε περιπτώσεις όπου δεν επαρκεί το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορεί να οριστεί ένα τακτικό μέλος (ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας) με αναπληρωματικό μέλος τον Διευθυντή όμορου σχολείου. Επισημαίνεται ότι θα οριστούν μέλη των Ο.Δ.Π. οι Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες την τρέχουσα σχολική χρονιά και όχι στη Σχολική μονάδα που ανήκουν οργανικά. Πρόσβαση στην ιστοσελίδα http://stop-bullying.gr/admin έχουν όλες οι σχολικές μονάδες μέσω του λογαριασμού τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Παρακαλούμε οι σχετικές ενέργειες να έχουν ολοκληρωθεί ως τις 14 Μαρτίου 2016, ώστε να πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα η ηλεκτρονική καταχώρηση και από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares