Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών eTwinning Για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017

Εγκύκλιος 117717/Δ1/22-7-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει την κάλυψη θέσεων για το εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών – «πρεσβευτών» της δράσης eTwinning, για τα έτη 2015 – 2017. Η συμμετοχή στο σώμα πρεσβευτών είναι εθελοντική και δεν προβλέπεται αμοιβή.

Θητεία: Από 1/9/2015 έως 30/06/2017
Πλήθος θέσεων: Τριάντα (30), με γεωγραφική κατανομή η οποία περιγράφεται στην ενότητα «Κατανομή θέσεων»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Έως 05/08/2015, ώρα 15.00.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός της προθεσμίας να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα http://www.etwinning.gr

Διαβάστε την εγκύκλιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο