Πρόσκληση για καταγραφή απόψεων εκπαιδευτικών επί της κατανομής των σχολικών μονάδων σε ομάδες Συμπλήρωση του ψηφιακού ερωτηματολογίου μέχρι 31 Οκτ. 2016

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Διευθυντής της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας, στο πλαίσιο:
• της προφορικής δέσμευσής του -κατά τις συναντήσεις του με εκπαιδευτικούς- για τον επαναπροσδιορισμό των ομάδων σχολείων
• της δυνατότητας που παρέχει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τον συγκεκριμένο επαναπροσδιορισμό
• της συνεργασίας που προηγήθηκε επί του ζητήματος με το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Φλώρινας
• της ανάγκης για ισότιμη και δικαιότερη αντιμετώπιση των συναδέλφων εκπαιδευτικών (ώστε να μην αποκλείονται ορισμένοι κατά τις οργανικές τοποθετήσεις από μη όμορες ομάδες)
• της πεποίθησης ότι είναι αναγκαία η υιοθέτηση συμμετοχικών διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων,
κρίνει σκόπιμη τη διερεύνηση των σχετικών απόψεων των εκπαιδευτικών της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας, μέσω ψηφιακού ερωτηματολογίου.

Οι προτεινόμενες επιλογές είναι οι ακόλουθες:

1η πρόταση
Δυο (2) ομάδες σχολείων:
α) Η πρώτη, με τα σχολεία των Δήμων Φλώρινας και Πρεσπών
β) Η δεύτερη, με τα σχολεία του Δήμου Αμυνταίου

2η πρόταση
Τρεις (3) ομάδες σχολείων:
α) Η πρώτη, με τα σχολεία της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας
β) Η δεύτερη, με τα σχολεία των Τοπικών Κοινοτήτων Κλεινών, Αμμοχωρίου, Παπαγιάννη, Μελίτης, Βεύης και Λαιμού Πρεσπών
γ) Η τρίτη, με όλα τα σχολεία του Δήμου Αμυνταίου

Το ψηφιακό ερωτηματολόγιο που καλούνται να συμπληρώσουν οι εκπαιδευτικοί, βρίσκεται σε ειδική φόρμα* ενώ η προθεσμία για τη συμμετοχή τους λήγει τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016.

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων παρακαλούνται να φροντίσουν για την ενυπόγραφη ενημέρωση των εκπαιδευτικών, ώστε να καταθέσουν όλοι την άποψή τους. Επίσης, να φροντίσουν για τη διενέργεια διαλόγου επί του θέματος, σε σχετική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Επισημαίνουμε ότι η αποτύπωση της άποψης των συναδέλφων θα έχει βαρύνουσα σημασία για τη διαμόρφωση των νέων ομάδων.

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας
Παύλος Ιωάννου

 

* Την ηλεκτρονική διεύθυνση της φόρμας οι εκπαιδευτικοί μπορούν να την πληροφορηθούν από τον διευθυντή/ντρια του σχολείου τους.

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο