Πρόσκληση για δημιουργία βίντεο στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας Από 27 Μαρτίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2017


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 60255/Δ2/7-4-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων να υποβάλουν βίντεο που έχουν δημιουργήσει με τη συμμετοχή μαθητών, στο πλαίσιο διεξαγωγής της Θεματικής Εβδομάδας. Επιλεγμένα βίντεο θα προβληθούν από την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση και θα αναρτηθούν στους διαδικτυακούς τόπους της www.edutv.gr και www.i-create.gr σε ειδική ενότητα για τη Θεματική Εβδομάδα.

Επισημαίνεται ότι πριν από την αποστολή και με ευθύνη της σχολικής μονάδας θα έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την προστασία ανηλίκων (π.χ. συναίνεση κηδεμόνων, παρεμπόδιση ταυτοποίησης κλπ.)

Είναι επιθυμητό τα βίντεο να μην ξεπερνάνε τα 15 λεπτά και να εμπίπτουν στις παρακάτω θεματικές:

  • Καταγραφή των εκπαιδευτικών δράσεων
  • Συνεντεύξεις με μαθητές, εκπαιδευτικούς ή γονείς που συζητούν για την εμπειρία της θεματικής εβδομάδας είτε κατά τη διάρκειά της είτε μετά την ολοκλήρωσή της

Οι εκπαιδευτικοί που το επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν τα βίντεο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠΠΕΘ από 27 Μαρτίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2017.

Το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares