Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο eTwinning Contact Seminar στην Τυνησία

Στο πλαίσιο του προγράμματος eTwinning, η ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) eTwinning οργανώνει Contact Seminar (σεμινάριο εξεύρεσης συνεργατών) στις 22- 24 Νοεμβρίου 2013 σε συνεργασία με τις Εθνικές Υπηρεσίες της Τυνησίας και της Γαλλίας στην Τυνησία με θέμα «Το νερό στη ζωή μας». Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε Γυμνάσια και θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά.
Από την Ελλάδα θα επιλεγούν 10 εκπαιδευτικοί και πιο συγκεκριμένα:
• Τέσσερεις (4) βιολόγοι ή γεωλόγοι (ΠΕ04.04 – ΠΕ04.05)
• Δυο (2) φυσικοί ή χημικοί (ΠΕ04.01 – ΠΕ04.02)
• Δυο (2) αγγλικής φιλολογίας (ΠΕ06)
• Ένας (1) μαθηματικός (ΠΕ03)
• Ένας (1) γαλλικής φιλολογίας (ΠΕ05)
Η Τυνησία και η Γαλλία θα στείλουν εκπαιδευτικούς των ίδιων ειδικοτήτων προκειμένου να προκύψουν eTwinning συνεργασίες. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εργάζονται σε Γυμνάσια της χώρας κατά το σχ. έτος 2013-14 και θα συμμετέχουν στο contact seminar με έξοδα του προγράμματος.
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
• Να είναι εγγεγραμμένοι στο eTwinning πριν τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας.
• Να δεσμευτούν ότι κατά τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο θα προχωρήσουν στην οργάνωση ενός προγράμματος eTwinning κατά το σχολικό έτος 2013-14.
• Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου να συμπληρώνουν σε διμηνιαία βάση την Project Card και με την ολοκλήρωσή του να υποβάλλουν αίτηση για την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας.
• Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2 τουλάχιστον)
Η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://www.etwinning.gr και οι δηλώσεις συμμετοχής θα πραγματοποιούνται μέχρι τις 18/10 στις 15.00 το μεσημέρι. Τα ονόματα όσων επιλεγούν θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα: http://www.etwinning.gr .
Σε περίπτωση πολλών αιτήσεων οι συμμετέχοντες θα επιλεγούν με κλήρωση.
Εσ. Διανομή
Γραφείο Υφυπουργού
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Γραφείο ΚτΠ
Ο Προϊστάμενος

Παναγιώτης Αγγελόπουλος

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο