Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Υποβολή αιτήσεων από την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 9157/15-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΕΡ46ΜΤΛΗ-Ν6Ε) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Προκειμένου να συγκροτηθεί το νέο ΠΥΣΔΕ με θητεία από 01-01-2023 μέχρι 31-12-2024, η ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους ενδιαφερόμενους που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι εν ενεργεία Διευθυντές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανικές θέσεις στην περιφέρεια του οικείου ΠΥΣΔΕ, έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία ή (σε περίπτωση έλλειψης ενός ή περισσότερων Διευθυντών σχολικών μονάδων) εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου ΠΥΣΔΕ και έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Υπόδειγμα 1) θα συνοδεύονται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα και θα κατατεθούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, από την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares