Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θεματοδότες στην Τράπεζα Θεμάτων Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2022

Έγγραφο 105587/Ε3/09-09-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 7657/22-06-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΤ’ ΦΑΣΗ) (ΑΔΑ:ΨΗ4ΩΟΞΛΔ-Ψ4Γ) για εγγραφή σε ανοιχτό μητρώο σύστασης «Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων -Θεματοδοτών/Αξιολογητών» για την υποστήριξη της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» είναι η Πέμπτη, 08 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15:00.

Οι αιτήσεις αφορούν στην κάλυψη των υπολειπόμενων θέσεων σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα Β’ και Γ’ Τάξης Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου που περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση. Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ.

Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) που επιθυμούν να συνδράμουν στη συγγραφή και αξιολόγηση θεμάτων της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι σχετικά με την Πράξη «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας», μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΙΕΠ στον σύνδεσμο http://iep.edu.gr/el/erga/prokyrikseis/proskliseis/proskliseis-gia-mitroa και να αποστέλλουν ηλεκτρονικά ερωτήματα (tickets) στον σύνδεσμο: https://www.iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicld=51.

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο