Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ από βαθμίδα σε βαθμίδα και από κλάδο σε κλάδο για το 2022-2023 Υποβολή αιτήσεων μετάταξης από 17-05-2022 έως και 26-05-2022 προκειμένου να καλυφθούν οργανικές θέσεις που παρέμειναν κενές μετά τις μεταθέσεις


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 55292/Ε2/16-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΥΠΡ46ΜΤΛΗ-ΦΤ2) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μετατάξεων κατά το σχολικό έτος 2022-2023, καλεί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής, καθώς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) να υποβάλουν αιτήσεις μετάταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μετατάξεων:

 1. Από την Α/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:
  α. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,
  β. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,
  γ. των μελών ΕΕΠ, καθώς και
  δ. των ΚΕΔΑΣΥ
 1. Από τη Β/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:
  α. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,
  β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,
  γ. των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, καθώς και
  δ. των ΚΕΔΑΣΥ
 1. Από τους κλάδους ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής της Α/θμιας Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις του ίδιου κλάδου σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία των μεταθέσεων.
 2. Από θέσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε άλλους κλάδους:
  α. μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)
  β. εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπαίδευσης,
  γ. εκπαιδευτικών της Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και
  δ. σε θέσεις κλάδων εκπαιδευτικών και άλλων κλάδων μελών ΕΕΠ των ΚΕΔΑΣΥ

Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 17-05-2022 έως και 26-05-2022.

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλουν την/τις αίτηση/αιτήσεις μετάταξής τους ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες ανήκουν οργανικά.

Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για όσους ανήκουν οργανικά σε ΣΜΕΑΕ και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για όσους ανήκουν οργανικά σε ΚΕΔΑΣΥ.

[…]

Διαβάστε την εγκύκλιο

Υπόδειγμα αίτησης μετάταξης από κλάδο σε κλάδο

Υπόδειγμα αίτησης μετάταξης σε ΚΕΔΑΣΥ

 

Οι προς κάλυψη κενές οργανικές θέσεις στη Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας είναι:

ΠΕ03 Μαθηματικοί 3
ΠΕ04.04 Βιολόγοι 4
ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας 2
ΠΕ81 Πολ. Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων 1
ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών 1
ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων 1
ΠΕ88.01 Γεωπόνοι 1
ΠΕ21 Θεραπευτών Λόγου 1 (Για ΣΜΕΑΕ)
ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών – Εργοθεραπευτών 1 (Για ΣΜΕΑΕ)
ΠΕ79 Μουσικής (Ειδίκευση : Ταμπουράς) 1 (Για το Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου)
ΠΕ79 Μουσικής (Ειδίκευση : Πιάνο) 1 (Για το Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου)
ΠΕ79 Μουσικής (Ειδίκευση : Κλαρίνο, Παραδοσιακό) 1 (Για το Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου)
Share and Enjoy !
Shares