Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ για το 2021-2022 Υποβολή αιτήσεων έως Τετάρτη 25-08-2021, ώρα 23:59

Εγκύκλιος 10368_2021/09-07-2021 (ΑΔΑ: ΩΝΣΙ46Ψ8ΧΙ-Λ7Θ) της ΑΣΠΑΙΤΕ

Η ΑΣΠΑΙΤΕ ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) για το έτος 2021-2022.

Η εισαγωγή των σπουδαστών στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό θα γίνει με δημόσια, ανοικτή προς το κοινό, ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την 27/8/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στις εγκαταστάσεις της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Μεταξύ των πόλεων που θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα είναι και η Κοζάνη, η οποία θα δεχθεί συνολικά 60 σπουδαστές.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι την Τετάρτη, 25-8-2021, ώρα 23:59.

Κατά τη διάρκεια κάθε εξαμήνου όλα τα μαθήματα (θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα) θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο